ovls:

Alaska
my-tumblrisbetterthanyours:

Wax Magazine, by Zak | ObsessivelyObserved @obsessivelyobserved.com
1,311 リアクション
3,814 リアクション
10,692 リアクション
mana-dd:

【人類が凄い】地球一周し、少数民族の文化を記録した壮大なプロジェクト『彼らが消えて行く前に』 | DDN JAPAN
umatoonna:

Ramon Todo | A R T N A U
83,483 リアクション
46,955 リアクション
yasunao:

防水美 - そんなあなたに
9,896 リアクション
xxstone:

Voena